Bent U al bekend met de AVG?

AVG van kracht (AVG) Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Vanaf die datum moet iedereen zich aan deze privacywetgeving houden. Deze nieuwe Europese privacywetgeving is van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie en zal als vervanging dienen voor nationale wetten zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).…